Izbornik

Bogdanovački proračun na kalendarskoj razmeđi

bogdanovci grb 2Usprkos recesijskim vremenima, minulu godinu u Općini Bogdanovci ocjenjuju uspješnom.  Prema riječima načelnika  Jurja Mihajlovića, prošlogodišnja proračunska sredstva utrošena su sukladno predviđanjima, uz rebalans, u visini od oko 4 milijuna i 200 tisuća kn.  Znatan dio tog financijskog kolača odnosio se na planirana ulaganja po općinskim mjestima,  poput sanacije krovišta Sokolane, izgradnju dječjeg vrtića i popravak nadstrešnice na stadionu u Petrovcima, produžetak vodovodne mreže  i  sanaciju nogostupa u duljini od 200 m za svaki zahvat u Svinjarevcima, te nastavak izgradnje i opremanja Doma kulture i Hrvatskoga doma, postavljanja toplinske izolacije i PVC stolarije na pripadajuće objekte bogdanovačkog stadiona, kao i izradu otresnica, uz održavanje poljskih putova u Bogdanovcima. Sve navedeno u potpunosti je financirano iz općinskih sredstava, osim Dječjeg vrtića u Petrovcima, čiju izgradnju sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja.  Iz iste blagajne, također, novčano se podupiru i 24 udruge  koje uspješno djeluju na ovom području.

Proračun za 2016. godinu, pak, na razini je prošlogodišnjega i uz ostalo, trebao bi zadovoljiti cijeli niz planiranih investicija. U prvom redu, riječ je o etapnoj izgradnji Doma kulture u Svinjarevcima, nastavku opremanja Hrvatskoga doma  i uređenju grobljanske ograde i parkirališta u Bogdanovcima, te postavljanju LED rasvjete na području cijele općine. Na inicijativu Općine Bogdanovci, a u investicijskom aranžmanu Doma zdravlja Vukovar i Županije vukovarsko- srijemske,  u tijeku je i provedba projekta nove ambulante u općinskom središtu, dok će se u dvorištu postojeće urediti perivoj s fontanom. Govoreći o valorizaciji ruralnih potencijala, načelnik Mihajlović podcrtava kako je ove godine osigurano oko 100 tisuća kn za Gospodarsko vijeće koje će podupirati OPG- ove s matičnim stadima. Dakako, potrebito je i više, jer se oko trećine ovdašnjih žitelja danas primarno bavi poljoprivredom, a što je znatno manje u odnosu na predratna vremena. Negativne trendove u poljodjelskoj i stočarskoj proizvodnji možemo ilustrirati i činjenicom kako je na bogdanovačkom području prije tridesetak godina bilo više od stotinu krava, dok ih je trenutačno tek nekoliko, dok je, kada govorimo o svinjogojstvu, u istom razdoblju, prodaja tovljenika s gotovo 7 tisuća, pala na svinjogojske kapacitete pet registriranih OPG- ova. U okviru zaštite okoliša, pak, nastavljena je nabava opreme za zbrinjavanje komunalnog otpada. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, naime, za svako općinsko mjesto pribavljena su četiri specijalizirana otpadna kontejnera. Osvrćući se na komunalnu infrastrukturu, načelnik izdvaja projekte sanacije vodovodne i kanalizacijske mreže u duljini od 9,5 km, a u što će se iz općinske blagajne u iduće 3 godine utrošiti 900 tisuća kn. Taj zahvat podrazumijeva i gotovo kilometar novoga vodovoda u Petrovcima, u ulici Matije Gupca. Dio proračunskih sredstava, nadalje, izdvojit će se u nastavak uređenja jezera- ribnjaka Kraka i izletišta Grac, nedaleko Bogdanovaca, s izvorima vode Radovica i Vrbak. Na istoj lokaciji u planu je i izgradnja izletničkoga vidikovca, te kapele sv. Andrije. Izdvajajući prioritete i ciljeve u kratkoročnom razdoblju, općinski čelnik podcrtava borbu s nezaposlenošću i napore u natalitetnoj obnovi, kako bi sva općinska mjesta s više optimizma gledala u budućnost.  U tom smislu, posebna pozornost posvećena je djeci i mladima, na način sufinanciranja njihova obrazovanja i pedagoške skrbi. Primjerice, općina tijesno surađuje s matičnim školama- „Antuna Bauera“ i „Dragutina Tadijanovića“ u Vukovaru, te pokriva novčane troškove predškolskog programa i stručne osobe u bogdanovačkom dječjem vrtiću, prijevoza djece i nabavu pripadajućeg didaktičkog i edukativnog materijala. Program potonje predškolske ustanove ovoga trenutka prati trinaestoro mališana, a u planu je njegovo proširenje na cjelodnevni boravak. Glede najmlađih Svinjarevčana i Petrovčana, iz općinskoga proračuna osigurana su sredstva za njihov prijevoz do pripadajućih dječjih vrtića, kao i skoro zapošljavanje stručne osobe u novom petrovačkom dječjem vrtiću. „Osim svih planiranih projekata, cijeli je niz potreba i želja žitelja naših sela koje se samo zajedničkim snagama i uz međusobno razumijevanje sustavno mogu rješavati, no vlastiti entuzijazam i predanost, pri tomu su neophodni“, zaključit će načelnik Općine Bogdanovci Juraj Mihajlović, koji svoj odgovoran posao obavlja volonterski, nadajući se kako time potvrđuje vjerodostojnost izrečenim težnjama. JHB

100 0039

FOTO: www.mmu-srijem.hr

Društvene mrežeMULTIKULTURNA MEDIJSKA UDRUGA “SRIJEM”

Osnivanjem ove stranice nadamo se podići razinu osviještenosti i samopoštovanja manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj. Isto tako, naša trajna misija jest njegovati mostove zajedništva i kulturološku protkanost nacionalnih manjina i hrvatskoga naroda u lokalnoj zajednici, domovini i iseljeništvu.

Kontaktirajte nas

NašiPartneri