Izbornik

Pokrenut internet portal multikulturne medijske udruge SRIJEM

logo zlatniS prvim danom Nove godine pokrenut je Internet portal Multikulturne medijske udruge „Srijem“, kojemu upravo svjedočite. Riječ je o projektu pripremanom više od godinu dana, koji bi, zahvaljujući sinergiji lokalne zajednice i Vijeća Europe, u skoro vrijeme mogao postati jednim od važnijih kotačića društvenoga razvitka Općine Bogdanovci u kontekstu njezina multietična krajobraza.  O čemu se zapravo radi? Multikulturna medijska udruga „Srijem“ , sa sjedištem u Petrovcima- mjestu Općine Bogdanovci, s većinskim rusinskim i ukrajinskim pučanstvom, kroz ponuđeni medijski i javni prostor, nastojat će snažnije integrirati kreativne i stvarateljske vrednote manjinskih zajednica u većinskom okruženju,  na obostranu dobrobit u dobu galopirajućih globalizacijskih izazova.

Zametak projekta valja potražiti u svojedobnoj aktualizaciji teme „Novi mediji i mladi“, koja je kronično zaokupljala javni prostor manjinskih zajednica. O novim medijima bilo je govora i na okruglom stolu posvećenom izradi Strategije razvoja rusinske zajednice u Republici  Hrvatskoj, na čijoj je izradi radio i današnji predsjednik MMU „Srijem“ Jaroslav Međeši, koji naglašava: „Poanta je u tome da su mladi Rusini i Ukrajinci, kao, uostalom i mladi širom svijeta, vezani za nove medije, prvenstveno Internet, dok se manjinske tiskovine čitaju sve rjeđe. Cilj naših nastojanja jest da se novi naraštaji, posredništvom suvremenih medija, barem djelomice vrate manjinskim jezicima, da na neki način postanu „cool“. Sjećam se kako je moj sin bio sretan kada je prvi puta na internetu prepoznao rusinsko pismo. Koliko je realno očekivati da se stvari korjenito promijene, drugo je pitanje, ali vrijedi pokušati.“

U formalnom smislu, zamisao je zaživjela dolaskom ekspertne grupe Vijeća Europe u Petrovce. Njezini članovi sastali su se s predstavnicima Općine Bogdanovci, aktualizirajući teme od obrazovanja i medija do korištenja jezika i pisma u lokalnoj administraciji i samoupravi. Nakon toga dolazi službeni Poziv za iskazivanjem interesa u sklopu zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske unije „Promocija ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Europi“. Općina Bogdanovci uspješno je sudjelovala na tom natječaju, kao i na Prvoj regionalnoj konferenciji Zajedničkog projekta Vijeća Europe i EU- a u Skopju, kojom prilikom je 36 općina supotpisalo Pismo posvećenosti, a u svezi s provedbom manjinskih prava u praksi. Slijedilo je oživotvorenje projekta- utemeljenje Multikulturne medijske udruge u Petrovcima, čiji su prvenstveni ciljevi promicanje, razvitak i unaprjeđenje civilnoga društva, slobodnog medijskog i multimedijskog prostora, identiteta Rusina i Ukrajinaca u RH, suradnje većinskih Hrvata s Rusinima i Ukrajincima, volontiranja i međuljudske solidarnosti, cijeloživotnog učenja i izvaninstitucionalnog obrazovanja, društveno odgovornog ponašanja i kulture življenja, interkulturnoga dijaloga, održivoga razvitka i kreativnosti djece.  Internet portal Multikulturne medijske udruge „Srijem“, ukratko, svojevrsni je izlog aktualnih i budućih djelatnosti,  od kojih  neke već poprimaju konkretne obrise.  U prvom redu, riječ je o Internet radiju „Srijem“, koji će u okrilju Multikulturne medijske udruge, a posredništvom Internet portala, vrlo skoro, u svako doba dana i noći biti dostupan u svakom kutu zemaljske kugle. „U ovom projektu vidim potencijale koji bi mogli doprinijeti svekolikom razvitku naših mjesta, općine i šire zajednice. Poticanje kreativnosti, inventivnosti i izvrsnosti na svim područjima načini su dolaska do toga cilja“, podvlači predsjednik Udruge i njezin pokretač Jaroslav Međeši, podsjećajući kako je trojezičnost i kulturološka interakcija Hrvata, Rusina i Ukrajinaca iznimno značajna za uspješnost projekta: „Interkulturalni pristup jedini je ispravan način organiziranja suživota u našoj zajednici- univerzalne vrijednosti s jedne i etničke posebnosti s druge strane. Rusini i Ukrajinci u hrvatskom društvu nisu gosti, s većinskim narodom dijelimo puno toga, uostalom, sudbina nam je tijesno povezana gotovo dva stoljeća. Živimo, razvijamo se, moderniziramo, utječemo jedni na druge i borimo se zajedno. Ogromna većina rusinskog i ukrajinskog etničkog korpusa u RH poduprla je hrvatsku neovisnost i svojim stradanjem tijekom Domovinskog rata utkala nedvojben doprinos njezinoj slobodi. Danas ne želimo biti izolirani otoci, negoli kao integrativni čimbenik stvarati na načelima izvrsnosti. Ne mislim da je dostatno samo postojati, valja živjeti bogatim i smislenim životom, vjerovati da sami možemo njime upravljati, voditi se načelima samoorganizacije, samoinicijative i samoučenja. Nadam se da će naš Internet portal i Internet radio biti nešto vrijedno, nešto što će nas, kao i druge, neprestano obogaćivati i inspirirati, šireći svijetom dobrotu i ljubav“. J.H.Bićanić

gosp. Jaroslav Međeši, predsjednik udruge

FOTO: www.mmu-srijem.hr

Društvene mrežeMULTIKULTURNA MEDIJSKA UDRUGA “SRIJEM”

Osnivanjem ove stranice nadamo se podići razinu osviještenosti i samopoštovanja manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj. Isto tako, naša trajna misija jest njegovati mostove zajedništva i kulturološku protkanost nacionalnih manjina i hrvatskoga naroda u lokalnoj zajednici, domovini i iseljeništvu.

Kontaktirajte nas

NašiPartneri