Izbornik

1. NAŠE RIJEČI (Emisija o jeziku i pravilnom izražavanju, dnevni savjeti iz rusinskoga, ukrajinskoga i hrvatskoga jezika, ukazivanje na učestale pogrješke u govoru i pismu, svaki dan po jedan primjer u svakom jeziku)

2. VREMENSKA CRTA (Zanimljivosti iz povijesti triju naroda, crtice iz prošlosti i portreti povijesnih osoba)

3. MALI NAŠI MUDRIJAŠI (Tjedna emisija za najmlađe sastavljena iz dviju rubrika- razgovor s djecom u jednoj od pedagoških institucija i čitanje pripovjedaka)


MULTIKULTURNA MEDIJSKA UDRUGA “SRIJEM”

Osnivanjem ove stranice nadamo se podići razinu osviještenosti i samopoštovanja manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj. Isto tako, naša trajna misija jest njegovati mostove zajedništva i kulturološku protkanost nacionalnih manjina i hrvatskoga naroda u lokalnoj zajednici, domovini i iseljeništvu.

Kontaktirajte nas

NašiPartneri